Ville Andersson, Lauri Anttila, Elina Brotherus, Kari Cavén, Anna Estarriola, Grönlund-Nisunen, Haanalena Heiska, Tiina Heiska, Emma Helle, Joseph James, Pekka Jylhä, Sanna Kannisto, Shoji Kato, Teemu Keisteri, Kaisu Koivisto, Tuomas A. Laitinen, Maija Lu

Lehmä pitää viedä jäälle, jotta se tanssii - Die Kuh muss aufs Eis, damit sie tanzt - Exhibition of art from Finland

10. Juni 2017 – 19. August 2017