Ville Andersson, Lauri Anttila, Elina Brotherus, Kari Cavén, Anna Estarriola, Grönlund-Nisunen, Haanalena Heiska, Tiina Heiska, Emma Helle, Joseph James, Pekka Jylhä, Sanna Kannisto, Shoji Kato, Teemu Keisteri, Kaisu Koivisto, Tuomas A. Laitinen, Maija Luutonen, Jarmo Mäkilä, Jaakko Mattila, Kimmo Modig, Jaakko Pallasvuo, Vesa-Pekka Rannikko, Aurora Reinhard, Heli Rekula, Mikko Rikala, Heli Ryhänen, Hanna Saarikoski, Kim Simonsson, Pilvi Takala, Elina Vainio, Timo Wright, 3D Kinobox Obscura

Lehmä pitää viedä jäälle, jotta se tanssii - Die Kuh muss aufs Eis, damit sie tanzt - Exhibition of art from Finland

10. Juni 2017 – 19. August 2017